Algemeenheden

 1. Functies [top]
  De Berichtentool stelt u in staat faxen te versturen: de hoofdtekst komt op de eerste pagina te staan en de mogelijke bijlagen worden daarna verstuurd.
 2. Bereik [top]
  U kan een fax versturen naar eender welk faxnummer ter de wereld.
 3. Een fax in ContactOffice ontvangen [top]
  Deze functie is niet beschikbaar.

  Indien u een antwoord via fax wenst te ontvangen, noteer dan telkens uw eigen faxnummer. Indien uw bestemmeling een fax naar ons faxnummer terugstuurt, zal deze u nooit bereiken.

 4. Voorwaarden om te versturen [top]
  U moet over een krediet van minimum 10 EUR, of overeenkomstig, beschikken.

Krediet

 1. Krediet account aanvullen [top]
  Ga naar 'Instellingen > Account' en klik op Saldo. Kies het bedrag waarmee u uw account wenst aan te vullen. De betaling gebeurt alleen on-line via kredietkaart. De prijs per fax schommelt afhankelijk van het land van bestemming en de duur van de transmissie.
 2. Kredietstatus [top]
  Ga naar Instellingen. Klik in de rubriek Account, op Quota. Het beschikbare saldo verschijnt.
 3. Geldigheid van het krediet [top]
  Het faxkrediet heeft geen enkele tijdslimiet.

Versturen

 1. Verzenden naar een vrij nummer [top]
  Ga naar de Berichtentool en voeg het faxnummer volgens internationale formaat aan het veld Aan toe: <322123456@fax> (zonder nul voor het landnummer of zonenummer).
 2. Versturen vanaf de Contacten [top]
  Klik eenvoudigweg op het faxnummer van het Contact.
 3. Verzenden naar meerdere bestemmelingen [top]
  Gebruik hiervoor de velden Aan, Cc en Bcc en scheid de nummers door komma's. U kunt uw adresboek raadplegen door op elk van de 3 velden te klikken.

Mogelijke problemen bij het versturen

 1. Het faxnummer is niet aanklikbaar [top]
  Indien het nummer niet aanklikbaar is in het adresboek, ga dan na of deze wel volgens internationale formaat werd ingevuld. Plaats ook geen nul voor het landnummer of het zonenummer.

  Ga ook na of het juiste vakje in het rolmenu naast het nummer werd gekozen, namelijk dat het om een faxnummer gaat. Wijzig indien nodig naar 'fax'.

 2. Verzendgarantie naar de bestemmeling [top]
  Wij garanderen dat onze systemen de fax trachten te versturen. De ontvangst door de bestemmeling kunnen wij echter niet garanderen: zijn faxtoestel kan uitgeschakeld zijn of geen papier meer bevatten. Zijn geheugencapaciteit kan vol zitten. Na 3 pogingen zonder succes, wordt u door ons systeem verwittigd dat de fax niet kon worden verzonden.
 

News

Alle »