Algemeenheden

 1. Functies
  In verschillende tools van het virtueel kantoor kan men SMS-berichten gebruiken:
  • Herinnering van afspraken op het uur dat u het wenst
  • Agenda via SMS versturen op het moment dat u het wenst
  • Verzending van een SMS naar één enkele contactpersoon (vrij nummer)
  • Verzending van een SMS naar één enkele contactpersoon (via het Adresboek)
  • Verzending van een SMS naar meerdere contactpersonen (via het adresboek of de Berichten-tool en eventueel door de lijsten te gebruiken)
  • Eénzelfde bericht via e-mail/SMS/fax versturen (in de Berichtentool)
  • Verwittiging via SMS bij aankomst nieuwe e-mail
  • Verwittiging via SMS van aankomst e-mail die aan bepaalde criteria voldoet (via de Filters van de Berichtentool)
  Ga naar de overeenkomstige tool om de juiste hulp te krijgen.
 2. Bereik
  De meeste operatoren in de wereld worden gedekt en dit voor zowel het versturen als het ontvangen van SMS-berichten.
 3. SMS ontvangst in ContactOffice
  Deze functie is niet beschikbaar.
 4. Verzend- en ontvangstvoorwaarden
  U moet in uw abonnementsformule over voldoende krediet beschikken, of, indien u hierover niet beschikt of uw krediet opgebruikt is, over voldoende saldo beschikken.

Krediet

 1. Krediet aanvullen
  Ga naar 'Instellingen > Account' en klik op Saldo. Kies het bedrag dat u wenst toe te voegen. De betaling gebeurt enkel online via kredietkaart. Wat ook de bestemming is, de prijs per SMS blijft dezelfde.
 2. Status van saldo
  Ga naar Instellingen. Kies in de Quota de rubriek Account. Het aantal SMS berichten waarover u beschikt en het aantal verzonden SMS-berichten wordt getoond, zowel van uw abonnement, als van uw persoonlijk saldo.
 3. Geldigheid krediet
  Indien uw abonnement u een aantal SMS-berichten per maand toekent, gaan de niet gebruikte SMS'en van deze maand verloren. Zij worden niet naar de volgende maand overgedragen.

  Het krediet dat u aan uw saldo heeft toegevoegd kent echter geen tijdslimiet.

Versturen

 1. Versturen naar een vrij nummer
  In de welkompagina, klik op SMS. Voer een nummer in het veld Mobile en klik op Toevoegen. Voer eventueel andere nummers in op dezelfde manier. Tenslotte, voer een mededeling in en klik op Versturen.
 2. Versturen vanaf de Contacten
  In de welkompagina, klik op SMS. Klik op Zoeken om bestemmelingen te selecteren in uw persoonlijke- en groepsContacten. Voer uw mededeling in en klik op Versturen.

  U kunt tevens op een mobiel nummer klikken in de Contacten.

Mogelijke problemen bij het versturen

 1. Het GSM-nummer kan niet worden aangevinkt
  Ga na of deze wel volgens internationale formaat werden ingevoerd. Plaats ook geen nul voor het landnummer of het zonenummer.

  Controleer eveneens of het juiste vakje werd gekozen in het rolmenu naast het nummer, namelijk dat het om een "mobile"-nummer gaat. Wijzig indien nodig het rolmenu en plaats het op 'Mobile'.

 2. Verzendingsgarantie naar de bestemmeling toe
  Wij garanderen dat het SMS-bericht ons systeem verlaten heeft. Wij kunnen de ontvangst van het bericht door de bestemmeling echter niet garanderen: de GSM kan afstaan of buiten gebruik zijn wegens geen batterij of geen bereik. Het GSM-geheugen kan ook vol zijn.

Mogelijke problemen bij ontvangst

 1. Geen ontvangst van ContactOffice SMS
  Mogelijke redenen:
  • Uw GSM-nummer werd in uw persoonlijke fiche niet ingevoerd (of verkeerd ingevoerd): ga naar uw persoonlijke fiche en voer uw nummer volgens internationale formaat in. Vb: 32 475 123456.
  • Uw abonnement geeft u geen SMS-krediet: vul uw saldo aan.
  • Uw abonnement geeft u SMS-berichten maar die zijn reeds allemaal opgebruikt: vul uw saldo aan.
  • Het geheugen van uw GSM zit vol: gelieve de SMS-berichten die u niet meer nodig hebt te schrappen.
 2. Geen antwoord van de bestemmelingen
  Zie er op toe dat u steeds uw SMS berichten handtekent zodat uw bestemmeling de afkomst van het bericht kan achterhalen. Ons nummer verschijnt als verzender van de SMS. Indien uw bestemmeling op dit nummer antwoordt, zal het antwoord niet aankomen: het antwoord moet naar uw eigen nummer worden gestuurd.
 

News

Bekijken »