Algemeenheden

 1. Wat is Instant Messaging ?
  Instant Messaging laat u toe om via tekstboodschappen een gesprek aan te gaan met de leden van de groepen waarvan u lid bent (op voorwaarde dat ze ook beschikken over Instant Messaging). Instant Messaging geeft ook aan welke leden momenteel online zijn.

  Instant Messaging werd met opzet eenvoudig gehouden en beschikt geen geavanceerde functionaliteiten zoals publieke salons, audio en video communicatie, enz.

  De historiek van de boodschappen wordt niet bewaard.

 2. Waartoe dient Instant Messaging?
  Instant Messaging is efficiënter dan een reeks ping pong emails. Daarenboven kunnen meerdere tekstconversaties simultaan gebeuren. Instant Messaging neemt het hele scherm niet in, hetgeen u toelaat om uw bestaande taak verder uit te voeren tijdens de conversatie.

  De "presence" functionaliteit, die informeert welke leden in real time online zijn, geeft een indicatie betreffende de beschikbaarheid van leden van uw groepen.

 3. Toegang
  Instant Messaging is enkel beschikbaar indien u lid bent van ten minste één groep.

  Klik op het vakje x contact(en) online in de rechter onder hoek van het scherm om het hoofdvenster te doen verschijnen. Indien geen enkel lid van uw groep(en) online is, vermeldt die Geen contacten online.

 4. Converseren met een contact
  Het Instant Messaging scherm vult zich automatisch met de lijst van uw groepsleden (op voorwaarde dat ze ook beschikken over Instant Messaging). Indien ze talrijk zijn, kan het zijn dat ze niet allemaal verschijnen om de lijst niet te overladen. U kunt op eenvoudig manier zoeken in de lijst door te klikken op het vergrootglas.

  Klik op de naam van een persoon om een conversatie op te starten in een specifiek venster. Dit venster kan geminiseerd worden, omgevormd worden tot apart browservenster of gesloten worden dankzij de knoppen bovenaan het venster.

  U kunt een boodschap sturen aan een persoon zelfs wanneer deze niet online is. Hij/zij krijgt deze bij de volgende sessie op voorwaarde dat het geheugen voorbehouden aan deze gebruiker niet meer dan 100 berichten bevat.

 5. Beschikbaarheid en onbeschikbaarheid
  Instant Messaging beschikt over twee basis statussen : beschikbaar of bezet. Indien u het wenst, kunt u uw status aanpassen. Klik op Aanpassen onder Beschikbaar en voer bijvoorbeeld in "enkel via email". Onder Bezet, kunt u bijvoorbeeld invoeren : "In vergadering", "Aan de telefoon", enz.
 6. Offline
  U kunt u eveneens onbereikbaar maken voor Instant Messaging door in de statuslijst Offline te selecteren.
 

News

Bekijken »